Preview Mode Links will not work in preview mode

Arkitektur berättar


Feb 6, 2020

Årstabron sammanbinder Årsta med Södermalm i Stockholm. Bron invigdes 1929 som en del i tidens vilja att förbättra stadens infrastruktur. Men bron kom att bli så mycket mer. Statens Järnvägar kunde i sin nyktra avrapportering av den färdiga bron, i december 1929, inte låta bli att tillfoga epiteten "märkvärdig" och "förunderlig". Arkitekten Cyrillus Johansson ritade här en bro som i sin ena del hämtade sina förebilder från mycket äldre syskon i Europa, Mellanöstern och Mindre Asien – den romerska akvedukten – men i den andra ändrar skepnad och blir en stålbro, en modern upphöjd bro. Likt två ingenjörer från olika tider som utbyter material, den ena med sina historiska rötter i brännugnen, den andra i stålvalsen.

Texten är ett inläst utdrag ur boken Tio byggnader som definierade 1920-talet, boken i sin helhet kan beställas från arkitektur.se/butik eller på nätbutiker. Författare: Håkan Forsell Inläsare: Per Juhlin.