Preview Mode Links will not work in preview mode

Arkitektur berättar


Mar 27, 2020

Arkitektur berättar är en podcast från Arkitektur förlag med texter ur förlagets böcker och tidskriften Arkitektur. Köp böcker från Arkitektur förlag eller beställ en prenumeration eller lösnummer av tidskriften Arkitektur på Arkitektur.se

I det här avsnittet hör du två texter ur tidskriftens nummer 8 2019 med temat Hälsans pris. Först ett reportage av Ylva Frid om det nybyggda och omdiskuterade Nya Karolinska sjukhuset, NKS, och så en arkitekturkritik av Tomas Lewan av det färdiga husets gestalt. 

Under den senaste tiden har svensk vårdkapacitet prövats till det yttersta, och vi har med största sannolikhet de största utmaningarna framför oss i samband med Coronavirusets spridning. 

Förväntningarna är – med rätta - höga på vårdens arkitektur: att sjukhusmiljöer underlättar vårdpersonalens arbete och bidrar till hög patientsäkerhet och kanske till och med snabbare tillfriskning. De nyaste sjukhusmiljöerna har en helt annan utformning än de sjukhus som byggdes på 1900-talet. Idag prioriteras separata patientrum, med hänsyn till smittspridning, och helt nya organisationsformer har satts i system, tydligast genomfört på NKS där arkitekturen följt en patientcentrerad vård runt vilken vården organiserar sig. 

Omställningen till det nya systemet har varit problematisk, trots att själva arkitekturen motsvarar beställarens önskemål. Det finns många ingångar att granska NKS som en tung samhällsinvestering, och här i Arkitektur Berättar ställer vi frågor utifrån själva byggnaden. Vad väntar vi oss av samhällsbärande arkitektur – och motsvarar den våra förväntningar som brukare och – faktiskt – som beställare, eftersom vi i förlängningen gemensamt finansierar dessa anläggningar? 

Vikten av en fungerande vård har aldrig varit större än idag, då stora behov har visat sig redan innan Coronakrisen. Arkitektur berättar om centrala samhällsfunktioner genom tiderna, och i detta avsnitt handlar det om vårdens arkitektur. 

Inläsning Per Juhlin/Beppo Ljudproduktion