Preview Mode Links will not work in preview mode

Arkitektur berättar


May 26, 2020

Berättelsen om flytten av Kiruna har medialt blivit en berättelse om optimism och framtidstro om ett ovanligt tillfälle att skapa något nytt. Ganska lite av skildringarna har handlat om Kirunabornas tankar kring att bli tvungna att flytta och hur det känns när offentliga platser de är väl bekanta med försvinner, vilket ger den absurda föreställningen om att detta är en universellt accepterad och oproblematisk omlokalisering som framförallt är en teknisk fråga snarare än en social eller politisk sådan. Elisa Maria Lopez skildrar här den mediala beskrivningen av flytten och Ann-Helén Laestadius skriver: "Vad händer med oss när vi inte längre har våra platser? Det kan ingen svara på. Ännu. Men jag vet att det numera gör ont att åka hem."

Texterna är utdrag ur boken Kiruna Forever utgiven av Arkitektur förlag och ArkDes. den 2 juni öppnar utställningen Kiruna Forever på ArkDes i Stockholm. mer info på Arkdes.se

Arkitektur Berättar är en podcast från Arkitektur förlag. Här kan du höra utdrag ur våra böcker samt ur tidskriften Arkitektur. Köp böckerna och prenumerera på tidskriften på arkitektur.se/butik