Preview Mode Links will not work in preview mode

Arkitektur berättar


Aug 28, 2020

Arkitektur berättar är en podcast från Arkitektur förlag.

Här publicera vi utdrag ur böcker och ur tidskriften Arkitektur.

I det här avsnittet handlar det om Hotell Tunneln och nattklubben Club Trocadero i Malmö. En plats och ett fenomen i 1980-talets Malmö. Fredrik Ekelund/Marisol M berättar historien om arkitekten Abelardo Gonzales möte med Sverige och hur han skulle förändra idén om vad som var möjligt för svensk arkitektur och inredning.

Texten finns med i boken Tio byggnader som definierade 1980-talet, som kommer under September. 

Läs mer om den och beställ på arkitektur.se/butik