Preview Mode Links will not work in preview mode

Arkitektur berättar

Jun 2, 2021

Om subkulturer och konst i Göteborg ur boken Staden platserna och husen. Göteborgs arkitektur 1921-2021 från Arkitektur förlag.
Göteborg har visat sig vara en bra plats för framväxten av subkulturer. De där rörelserna som pågår under den dominerande kulturens yta. Följ med gräsrötternas resa genom...