Preview Mode Links will not work in preview mode

Arkitektur berättar


Dec 3, 2020

Välkommen till denna poddsända dubbelrelease av boken Tiotalets svenska bostad och det stora specialnumret 7-8/2020 av tidskriften Arkitektur om bostadsarkitektur i brytningstid.

Tiotalet blev ett årtionde klämt mellan två kriser; finansmarknadens sammanbrott 2009 och tio år senare den pandemi som präglar tillvaron idag. Vilken bostadsarkitektur gav detta decennium oss? Vi ser oss om i nuet, tittar lite bakåt, och spanar framåt längs en väg som bör leda mot den globala klimat-målgången 2030. Hur såg 2010-talets svenska bostad ut, och hur ska vi bygga idag för att möta det kommande decenniets behov?

Claes Caldenby, professor i arkitekturhistoria, och Maria Axelsson, arkitekt Axeloth arkitekter, samtalar med Malin Zimm, chefredaktör på Arkitektur, om bostadsarkitektur i brytningstid.
Vinjettmusik: Malin Zimm